ACCREDITATIE

Stichting BultersMekke is lid van Assistance Dogs Europe (ADEu) en geaccrediteerd door Assistance Dogs International (ADI). Hiermee zijn de door ons opgeleide assistentiehonden gecertificeerd en voldoet Stichting BultersMekke aan alle regels van zorgverzekeraars, overheden en publieke organisaties. En hebben onze assistentiehonden toegang tot alle openbare ruimtes en het openbaar vervoer.
In België heeft Stichting BultersMekke de machtiging van de Cel machtiging assistentiehondenscholen ontvangen en krijgen onze assistentiehonden onbeperkt toegang tot openbare ruimtes in België.

Klik op waar u informatie over wenst te lezen:
Assistance Dogs International
Cel machtiging assistentiehonden België
 

Assistance Dogs International.

De missie van ADI
Vastleggen en bevorderen van normen van uitnemendheid op alle gebieden van het verkrijgen, de training en het teamwerk van assistentiehonden. Het faciliteren van communicatie en leren tussen de lid-organisaties. Voorlichting geven aan het publiek over de voordelen van assistentiehonden en het ADI-lidmaatschap.
 

Als lid-programma van ADI….
Geloven wij dat organisaties en personen die betrokken zijn bij de het opleiden en trainen van assistentiehonden gemeenschappelijke doelen en belangen hebben die het beste kunnen worden bereikt door het uniform voldoen aan alle plaatselijke en landelijke wetten en aan ethische, morele en wettelijke beleidsvormen, praktijken en procedures.

Stichting BultersMekke is hiervan overtuigd en heeft bewust en vrijwillig gekozen voor deelname aan het accreditatieproces van ADI. Ook is de Hoofd Opleidingen van Stichting BultersMekke als assessor betrokken bij het accrediteren van assistentiehonden organisaties in Europa.

Dat wij volledige accreditatie door ADI hebben bereikt, betekent dat het functioneren van ons teamcoachingsprogramma voldoen aan de normen van uitnemendheid van ADI.
 

ADI en het accreditatieproces
ADI is een internationaal verbond, waarvan de leden wereldwijd assistentiehondenprogramma’s vertegenwoordigen. Het doel van ADI is het verbeteren van de terreinen van selectie, training, plaatsing en gebruik van assistentiehonden.

Accreditatie door ADI is een proces van collegiale intervisie. Het is een uniforme methode, waarmee stemgerechtigde leden van ADI naleving kunnen bereiken van de operationele normen van uitnemendheid  die door ADI zijn vastgelegd voor organisaties die assistentiehonden trainen en plaatsen.

Deelnemende organisaties ondergaan een officiële assesment op locatie die wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide assessors. In de loop van de assessment ondervragen de assessors personeel, vrijwilligers, bestuur, gebruikers voor een hulphond en krijgen zij toegang tot alle documenten en administratie.

De volgende gebieden worden tijdens het assesment geëvalueerd:
 

Programmabeheer

 • Aanvraagbeleid en –procedures
 • Behandeling en training van honden
 • Opleidingsrooster en instructie
 • Programma-administratie
 • Vrijwilligers
 • Inbreng van geslaagden
   

Administratie

 • Organisatie
 • Noodprocedures en veiligheidsregels
 • Risicomanagement
 • Documentatie
 • Bedrijfspraktijken
 • Schriftelijke gedragslijnen en procedures
   

Maatschappelijke Activiteiten

 • Gedrag van assistentiehonden in de maatschappij
 • Voorlichting aan het publiek over assistentiehonden
   

Leden moeten elke 5 jaar geaccrediteerd worden

Het voldoen aan de ADI-normen op al deze operationele gebieden resulteert in volledige ADI-accreditatie voor een periode van vijf jaar en wordt beloond met een officieel bord met de gouden ADI-medaille erop.

Stichting BultersMekke is trots op een geaccrediteerd ADI lid te zijn en te worden erkend als assistentiehonden organisatie die de normen van ADI op alle gebieden van haar teamcoachingsprogramma handhaaft.

Voor meer informatie over ADi en ADEu bezoekt u de website www.assistancedogsinternational.org

   

Machtiging tot assistentiehondenschool / België

Met de oprichting van de cel machtiging assistentiehondenscholen wordt uitvoering gegeven aan artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 betreffende de regels inzake attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met assistentiehond.

De cel machtiging assistentiehonden bevestigt dat de werkwijze van Stichting BultersMekke met de manier van werken zoals beschreven in artikel 3 van BVR van 29 maart 2013 betreffende de attestatie van assistentiehonden.

De cel machtigt bijgevolg Stichting BultersMekke om haar opgeleide honden en honden in opleiding de titel en het certificaat van assistentiehond te geven. Personen met een assistentiehond afgeleverd door Stichting BultersMekke krijgen onbeperkt toegang tot publieke plaatsen, behalve tot de plaatsen die als uitzonderlijk vermeld zijn in de uitvoeringsbesluiten behorend bij dit besluit.

Deze machtiging is geldig voor een periode van 5 jaar en loopt af op 01/10/2019.

Voor meer informatie over de cel in België bezoekt u de website.
http://geattesteerdeassistentiehond.wordpress.com

 

                     
 
         
 
Psychiatrie assistentiehonden - de scepsis voorbij
‘Zelf opleiden van je eigen assistentiehond levert een positieve bijdrage aan het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid.’ Deze stelling verdedigde Joop Mekke samen met Bultersmekke cursist Mirjam tijdens het congres ‘Multideskundigheid in de nieuwe GGZ’ op 31 oktober in De Reehorst in Ede. Zij kregen de handen in de zaal op elkaar. Joop Mekke: ‘Je kunt wel zien dat in delen van de geestelijke gezondheidszorg de scepsis over assistentiehonden aan het verdwijnen is.’

 
     
        
 
Veel belangstelling voor opleiding Instructeur Teamcoaching
Tientallen belangstellenden waren vrijdag 27 oktober bij Bultersmekke Assistancedogs te gast voor de informatiedag Instructeur Teamcoaching. Bultersmekke is dit jaar een opleiding voor nieuwe instructeurs gestart. In februari begint al weer een nieuwe groep studenten. Het aantal instructeurs zal daarmee gaan verdubbelen. Dat is nodig om aan de sterk stijgende vraag te kunnen voldoen.

 
     
        
 
13 november Utrecht: Informatie- en intakedag
Bultersmekke Assistancedogs start met informatie- en intakedagen. Dagen waarop mensen die zelf een assistentiehond willen opleiden, persoonlijk kennis kunnen maken met Bultersmekke. Daarnaast kunnen aspirant-cursisten individuele intakegesprekken voeren met Joop Mekke of Erika Bulters. De eerste Bultersmekke-informatiedag vindt plaats op maandag 13 november 2017 in Utrecht.