Ons Team


Alles rondom het programma teamcoaching wordt uitgevoerd door het team verbonden aan het bedrijf Bultersmekke Assistancedogs. Het team bestaat uit de volgende personen. Klik op de naam voor meer informatie. 

Sandra Dekker - Instructeur
Frijke Dijkstra - Instructeur
Marieke de Haart - Instructeur
Nicol Klerk - Instructeur
Maaike Klerkx - Instructeur
Megin Mastenbroek - Instructeur

 

Erika Bulters - Algemeen Directeur / Instructeur

Bij Bultersmekke heb ik de algemene leiding over het bedrijf en plan, stuur en coördineer ik de operationele activiteiten van onze organisatie.
Daarnaast coach ik mensen in persoonlijke ontwikkeling op het vlak van gezondheid en/of het opleiden van hun eigen assistentiehond.
Graag onderscheid ik mij door mensen inzicht te geven en laten ervaren van het zelf doen, kijkend naar hun mogelijkheden, mensen zelf de regie te laten houden, zelf bewust te maken van hun proces en daarin zelf verantwoordelijk te zijn, of verantwoordelijkheid te nemen.

 

Joop Mekke - Hoofd opleidingen / Instructeur

Binnen Bultersmekke houd ik me bezig met de organisatie van zaken die op opleidingsgebied van belang zijn.
Ik coach net als Erika mensen in de persoonlijke ontwikkeling en het opleiden van de eigen assistentiehond. Waarbij vooral van belang is de ‘hulpvraag’ die een cursist heeft en wat de hond daarbij kan betekenen.
Het zelf mee op leiden door de cursisten van hun eigen assistentiehond is binnen onze organisatie een belangrijk uitgangspunt. Eigen keuzes mogen en kunnen maken, zelf de regie in handen nemen en zelf de verantwoording nemen in de opleiding en zorg voor de hond.
Bouwen aan de wederzijdse band en afhankelijkheid. Zorgen voor de hond, die vanuit dat uitgangspunt ook zal gaan zorgen voor de cursist.

 

Miriam Beckers - Instructeur

Gekscherend zeg ik altijd dat ik geboren ben in de hondenmand. Samen leven en werken met honden doe ik al mijn hele leven. Mijn beste leraar daarin was en is mijn vader die heel actief en op zijn eigen manier vele honden getraind heeft op allerlei gebied. Ik werd in de training altijd nauw betrokken en tijdens de urenlange wandelingen met mijn vader en onze honden heb ik goed leren kijken naar honden. Een betere stage kon ik me niet wensen!

Binnen mijn eigen leven ben ik nog steeds omringd door meerdere honden. Een leven zonder honden is voor mij ondenkbaar; mijn voorkeur ligt bij de poolhonden, terriërs en snauzers. Naast mijn middelbare opleiding en beroepsopleiding tot activiteitenbegeleidster ben ik me blijven bekwamen in de kynologie en heb daarin diverse vakdiploma’s behaald.

Het werken binnen de gezondheidszorg heb ik uiteindelijk ingeruild en ben ik mijn droom gaan volgen….., werken met honden en mensen.
Gestart met het opzetten van mijn eigen door de overheid erkende blindengeleidehondenschool, waarin ik als eerste in NL een hond getraind heb voor een persoon die zowel een visuele handicap heeft en daarnaast aangewezen is op een elektrische rolstoel. Ondertussen heb ik al meer dan 25 jaar professioneel ervaring in het trainen en begeleiden van onder meer blindengeleidehonden en honden voor mensen met een handicap en werk al een groot aantal jaren in opdracht van Bultersmekke Assistancedogs.

 

Melanie Boom - Instructeur

Het helpen, begeleiden en coachen van mensen heeft mij altijd heel erg aangesproken. Daarom was het afronden van mijn opleiding toegepaste psychologie een hele passende stap voor mij. Omdat het inzetten van honden op verschillende gebieden mij heel erg trok ben ik op zoek gegaan naar een passende stage. Deze heb ik destijds gevonden binnen Bultersmekke Assistancedogs, waar ik me vooral heb gericht op mensen met psychische problematiek. Na deze stage is het contact en de samenwerking met Bultersmekke en mij doorgegaan.

Als specialisatie ben ik vervolgens een aantal modules klinische psychologie op de Open Universiteit gaan doen. Om ook meer kennis te vergaren in de mogelijkheden om honden in te zetten binnen behandelingen met kinderen en adolescenten volgde ik ook nog bij MensenHond consultancy zowel de basis- als masteropleiding TopDog.

Zelf heb ik me altijd in een milieu met veel honden bevonden. Ook ben ik al lang actief binnen de ‘hondenwereld’. Wij hebben zelf twee hele lieve Bordercollies waarmee ik ook graag dingen onderneem zoals behendigheid. Honden kunnen mooie dingen teweeg brengen. Dat is iets wat ik al veel heb mogen aanschouwen en wat ik ook graag wil overdragen en verder brengen.

 

Sandra Dekker - Instructeur

Na twee afgeronde studies en een carrière in het bedrijfsleven heb ik in 2007 volledig het roer omgegooid. Ik miste maatschappelijke betrokkenheid en wilde mijn passie voor honden omzetten in werk. Tijdens mijn opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut aan de Martin Gaus Academie werd ik geraakt door het fenomeen hulphond. Prachtig wat een hulphond voor mensen met een beperking kan betekenen.

Tot 2011 was ik werkzaam bij Hulphondenschool de CLiCK. Daar ben ik voor het eerst teamtraining gaan geven. Het feit dat mensen bij teamtraining zelf de regie in eigen handen nemen en zelf hun hulphond opleiden sprak mij direct aan. In 2011 ben ik mijn eigen bedrijf Puur Honden gestart. Ik werk als kynologisch gedragstherapeut en prive-trainster, leid hulphonden op, maar werk vooral veel met mensen met een (onzichtbare) beperking die zelfstandiger willen worden met een hond. 

Ik denk graag in mogelijkheden en ben overtuigd dat een hond iedereen kan helpen. In 2017 is mijn boek ‘Een hond helpt iedereen” uitgekomen waarin ik beschrijf op welke wijze een hond kan helpen. Naast mijn eigen ervaring delen diverse mensen die ik heb begeleid hun eigen verhaal- van een lichamelijke beperking tot epilepsie, van autisme tot PTSS. Tot op de dag van vandaag blijf ik onder de indruk van de bijzondere gaven van een hond en werk ik met veel plezier om mensen dit te laten ontdekken.

 

Frijke Dijkstra - Instructeur

Als maatschappelijk werker en beeldend therapeut ben ik in verschillende settingen werkzaam geweest. In de loop van de jaren begon het verlangen te groeien dit werk te verbinden met mijn andere passie: het werken met dieren en met name honden. Sinds mijn 20ste zijn er honden in mijn leven geweest en ze waren en zijn in alle opzichten mijn maatjes en leraren. Om deze verbinding op een professionele manier vorm te kunnen geven, ben ik mij in binnen- en buitenland gaan scholen op het gebied van honden en het therapeutisch en activerend inzetten van honden.

Ik heb enkele jaren les gegeven op een hondenschool en met mijn hond Yoda heb ik als Zorgdierteam op een beademingsafdeling voor jongeren gewerkt. Vanuit de Sophiavereeniging geef ik, samen met Yoda, het Snuffelcollege: een lessenreeks waarin kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool leren hoe ze veilig en leuk met honden om kunnen gaan.  Daarnaast begeleid ik als TTouch Practioner mensen in de omgang met hun hond en geef daarin regelmatig ook workshops.   

Begin 2012 heb ik mijn eigen bedrijf FrijkeDijkstra opgericht. Door middel van gesprekken, vormen van beeldend werken en/of dierondersteunde interventies begeleid ik mensen met een lichamelijke beperking, een vorm van autisme en/of psychosociale problematiek. Hierbij maak ik gebruik van inzichten uit onder andere het  oplossingsgericht werken, lichaamsgericht werken, de hechtingstheorie, Geweldloze Communicatie, Mindfullness en Compasionate Focussed Therapy. In die tijd ben ik ook als freelancer voor Bultersmekke Assistancedogs gaan werken. Het teamcoachingsprogramma van Bultersmekke sluit perfect aan bij mijn werk en mijn visie op begeleiden en coachen van mensen: de cliënt/cursist centraal, leren door te doen, kijken naar wat mogelijk is, beperkingen als uitdaging, zelf de regie nemen en de hond als middel om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te vergroten om daarmee een beter leven te kunnen realiseren.

 

Anoesjka Dinnessen - Instructeur

Ik ben Anoesjka Dinnessen, getrouwd en moeder van twee kinderen. Al mijn hele leven ben ik opgegroeid met honden en hield me al op jonge leeftijd bezig met de opvoeding en training van onze huishonden.

In 2009 ben ik in contact gekomen met Bultersmekke Assistancedogs. Voor onze dochter die door een lichamelijke beperking in een rolstoel zit, wilden wij een assistentiehond opleiden. Voor ons was het belangrijk dat het een hond zou zijn die bij ons gezin paste en ook in ons gezin zou opgroeien, zodat juist onze dochter samen met ons de verantwoording en regie in handen kon hebben. Dit is precies wat Bultersmekke Assistancedogs te bieden had en dat paste helemaal bij ons. Zo hebben we onze Oudduitse herder met succes opgeleid tot ADL assistentiehond. Sinds kort hebben we een tweede Oudduitse herder in huis die we momenteel zelf weer opleiden tot ADL assistentiehond.

Naast het coachen en trainen van honden heb ik ook jaren ervaring met het coachen en begeleiden van jeugd en ouderen. Ook ben ik jaren intensief betrokken geweest bij de kinderrevalidatie. Eigenlijk ben ik altijd met honden en mensen bezig geweest en de visie die Bultersmekke Assistancedogs erop nahoudt spreekt mij enorm aan. Ik vind het mooi dat een hond thuis wordt opgeleid tot assistentiehond. Voor mij zijn er geen beperkingen maar uitdagingen.

Begin 2017 ben ik begonnen met de instructeursopleiding van Bultersmekke Assistancedogs. Deze heb ik met heel veel plezier gevolgd en met succes afgerond. De combinatie van het werken met zowel honden als mensen geeft mij veel voldoening. Tijdens de opleiding en verschillende stages heb ik ontzettend veel kennis opgedaan die ik meeneem in de praktijk. Het is prachtig om te zien hoe de band tussen mens en hond verder kan groeien en dat mensen hierdoor sterker in de maatschappij komen te staan. Daar krijg ik veel energie van.

Kijken naar de uitdagingen en niet allereerst naar de beperkingen. Er is zoveel mogelijk!

 

Marieke de Haart - Instructeur

In 1998 ben ik als gastgezin begonnen bij wat voorheen Eurodog was, later gefuseerd met Soho en Sam tot Hulphond Nederland. In deze periode is mijn passie voor cursisten en assistentiehonden begonnen. In juni 2001 ben ik in dienst gekomen als hondentrainer bij Hulphond Nederland. Mijn functie als hondentrainer heeft zich in de loop der tijd uitgebreid met het geven van pupinstructie en het werkzaam zijn als instructeur cliëntenzorg. Naast de ADL honden heb ik ook signaalhonden getraind. Alle facetten van mijn “loopbaan” heb ik met veel plezier gedaan.

Na ruim 8 jaar in dienst te zijn geweest bij Hulphond Nederland heb ik besloten te stoppen en ben ik in 2010 voor mezelf begonnen met het bedrijf TOM (Trainen Op Maat). Ik ben nu als freelancer bij Bultersmekke Assistancedogs beschikbaar om teamcoaching te verzorgen.

 

Astrid van der Helm - Informatie

Ik werk binnen Bultersmekke Assistancedogs nauw samen met Erika, Joop en Annemiek en ben het eerste aanspreekpunt aan de telefoon.
We gaan geen uitdaging uit de weg en hanteren dan ook het motto: "Achter elke moeilijkheid ligt een mogelijkheid". Dit betekent onder meer dat we met cursisten werken die bijvoorbeeld bedlegerig zijn of een lichamelijke of een psychische beperking hebben.

Mocht je nadenken over ons programma, neem dan contact met mij op: 075 6150 139 op werkdagen van 11u00 tot 17u00.

 

Marjan Holwerda - Instructeur

Met mijn kennis en ervaring als sociotherapeut en cognitief gedragstherapeutisch werker binnen de geestelijke gezondheidszorg richt ik mij op het verbeteren van het welzijn van mensen met een psychische kwetsbaarheid. In onze maatschappij is zelfredzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Hiervoor zijn autonomie en verbondenheid, als wezenlijke basisbehoeften van ons mensen, onmisbaar. Maar dit is voor mensen met een lichamelijke of psychische kwetsbaarheid minder vanzelfsprekend. Honden kunnen hen hierbij helpen.

Honden zijn van kindsaf aan belangrijk geweest in mijn leven en ik was er al vroeg achter dat mensen en honden een heel aantal (basis)behoeften delen. Om hun taal en behoeften beter te leren begrijpen ben ik opleidingen gaan volgen bij Martin Gaus en in 2006/2007 de International Dog Behaviour and Training School van Sheila Harper op basis van de Kalmerende Signalen van Turid Rugaas. Vandaaruit ben ik mijn eigen praktijk DogThinking begonnen voor advies, gedragsbegeleiding en training.

Als gedragsbegeleider voor mensen met hun hond en uit eigen ervaring weet ik dat honden een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van ons mensen. Het natuurlijke gedrag van een hond wordt echter regelmatig niet begrepen. Daarom richt ik mij binnen mijn eigen praktijk op het goed begrijpen van lichaamstaal en gedrag van de hond, de relatie tussen mens en hond, leerprincipes aan de hand van basisgehoorzaamheid, balans/coördinatie en neus/hersenwerk.

Het gedachtegoed en de werkwijze van Bultersmekke Assistancedog sluiten heel mooi aan bij waar mijn hart ligt: Het samenwerken van mensen én honden. Het helpen versterken van de verbinding tussen mens en hond komen hierin heel mooi samen. Ik ondersteun mensen graag om, ook met een beperking, toch op zoek te gaan naar mogelijkheden om mét hun hond optimaal van het leven te genieten.

 

Ronald van Kampen - Instructeur

Vanaf 1991 ben ik actief met het opvoeden en trainen van honden en het begeleiden van mensen die met hun honden aan het werk zijn. Dit heeft geresulteerd dat ik mijn eigen Gedragscentrum & Hondenschool heb onder mijn eigen naam.

Ik heb jarenlange ervaring als gedragstherapeut voor honden met een gedragsprobleem en de aan verwante hondenproblemen. Als gedragstherapeut werk ik voor Tinley en ik werk samen met het Dierenasiel De Swinge in Drachten.
Met twee van mijn labrador teefjes ben ik actief bij de Sophia Vereniging, het Snuffel College. Vanuit het Snuffel College geef je dan les aan kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. Hierin wordt kinderen geleerd verantwoord om te gaan met een hond. Vanuit de Sophia Vereniging voor het Snuffel College test ik de honden van eigenaren die het leuk lijken om met hun hond voor de klas te willen staan en kinderen uit te leggen hoe een hond te aaien.

Als instructeur heb ik al meerdere combinaties begeleid om hun hulphond op te leiden. Het is geweldig om te zien hoe mensen genieten van hun hond. Het samenwerken en het plezier van elkaar is een hoop waard. Ik waardeer het zeer dat ik een samenwerking met Bultersmekke Assistancedogs heb en geniet van elk contact mens en hond.

 

Annemiek Kempeneers - Officemanager

Vanaf oktober 2017 ben ik aan de slag als officemanager bij Bultersmekke Assistancedogs. Dit betekent dat ik onder meer verantwoordelijk ben voor de administratie en beheren van de documentatie, de dagelijkse correspondentie, de webshop en het versturen van informatiepakketten en materialen voor cursisten.

Het concept van Bultersmekke Assistancedogs spreekt mij aan, vooral omdat het om een combinatie gaat van mens en dier. Door opleiding en begeleiding kunnen cursisten samen met hun eigen assistentiehond hun leven weer iets meer op de rit krijgen. Voor zo’n mooie organisatie wil ik graag werken!

Van huis uit ben ik ‘grootgebracht’ met honden en andere (huis)dieren. Zelf hebben wij nu Yūkan (een bruine labrador) als onze huisgenoot, met wie we graag lange wandelingen lopen. 

 

Nicol Klerk - Instructeur

Komend vanuit de wereld van re-integratie / revalidatie voelde ik me op een gegeven moment mijn eigen cliënt. En wel in die zin dat ik zoekend was in hetgeen ik echt graag wilde doen. Toen ik eenmaal met het werk tussen cursisten en hun assistentiehhonden in aanraking was gekomen, wist ik dat dat het voor mij was: een onderdeel mogen zijn van de opbouw van de wederzijdse band tussen mens en diens hond en van het proces van vergroting van de zelfredzaamheid. Het coachen van de persoon in de samenwerking met hun maatje waarbij de hond veelal als mooie en soms confronterende spiegel werkt voor de persoon.

Ik heb doelgericht kynologische cursussen gevolgd en heb als vrijwilliger meerdere jaren hondentraining gegeven. Zo heb ik vanaf 2006 er ook echt mijn werk van kunnen maken om als instructeur en coach mensen met hun assistentiehond te kunnen begeleiden naar een mooi samenwerkend team. 
Sinds 2011 ben ik naast mijn oude werk als re-integratiecoach bij een revalidatie-instelling, ook als instructeur bij Bultersmekke Assistancedogs werkzaam. De werkwijze waarbij cursist met eigen hond vanaf start van het traject aan de slag gaat in de eigen omgeving, spreekt mij zeer aan. Hoe vermoeiend dit zeker ook kan zijn voor de cursist, komt het juist het proces van het komen tot een echt team ten goede. Ik kan niet anders zeggen dan dat het geweldig mooi en bijzonder werk is!
 
 

Maaike Klerkx - Instructeur

Mijn naam is Maaike Klerkx . Samen met mijn assistentie hond Mauro woon ik in Berlicum, een dorp dat tussen Den-Bosch en Veghel ligt in Noord-Brabant.

Voor Bultersmekke Assistancedogs werk ik als coach bij Vianeo en begeleid daar kinderen en jongeren met een hulpvraag tijdens de module "begeleiding met 4 poten".  Hierbij zet ik mijn eigen hond in als middel om te werken aan leerdoelen en ontwikkelingsfases van de kinderen. Door met een hond te werken is er onvoorwaardelijke vriendschap, een hond oordeelt niet en is congruent.

Relevante opleidingen en cursussen

  • Opleiding SPH HBO afstudeer richting Dierondersteunde interventies
  • Cursus A.A.I bij Helpende Honden
  • Teamtest afgenomen door Bultersmekke
  • Module 'leren bij honden' bij Canine Company
  • Module 'begeleidingshond opleiden' bij Canine Company
  • Module 'Assistentiehond ADL opleiden' bij Bultersmekke

 

Megin Mastenbroek - Instructeur

Mijn naam is Megin Mastenbroek. In 2016 heb ik vanuit de combinatie van mijn werkervaring, ervaringsdeskundigheid en voorgaande opleidingen MEGIN Zorgadvies & Begeleiding opgezet. Mijn visie is gericht op het versterken van eigen regie, eigen kracht, creatief zoeken naar wat wel kan en vooral doorgaan waar anderen stoppen. Indien mogelijk in relatie tot (eigen) honden en/of andere (huis) dieren. Welzijn en kwaliteit van leven staan voor zowel de mensen met wie ik werk, als de dieren centraal.

Oorspronkelijk kom ik uit de zorgsector. Ik heb daar gewerkt als leidinggevende van een psychologenorganisatie gericht op re-integratie. Tevens heb ik gewerkt als trajectbegeleider en meewerkend teamleider binnen de gehandicaptenzorg, zowel op groepen als binnen de ambulante woonbegeleiding.

Omdat ik zelf heb ervaren wat een hond kan betekenen ter ondersteuning van een herstelproces ben ik mijzelf na een periode van ziekte bij gaan scholen op het gebied van honden. Ik heb de speciale leergang sociaal leren volgens de Roedelmethode© gevolgd, diverse workshops waaronder TTouch, EHBO, ras en gedrag, module 1 kynologisch instructeur. En ter verdieping op het mensvlak de Prémaster Zorgethiek. Ook heb ik de instructeursopleiding voor detectie bij SIFD behaald.

Ik begeleid diverse teams van Bultersmekke Assistancedogs. Voor deze organisatie verzorg ik eveneens de coördinatie en vormgeving van de instructeursopleiding. Daarnaast geef ik privé-les en woonbegeleiding aan mensen met een ondersteuningsvraag in relatie met hun (huis)hond. Het detectiewerk zet ik, waar behoefte is, in binnen de begeleiding ter ondersteuning van het vergroten van het welzijn, het plezier en de samenwerking tussen mens en dier. In 2018 ben ik een inspirerende en uitdagende samenwerking aangegaan met Natascha van TauTrack voor het geven van detectielessen. Ik heb hier enorm veel plezier en uitdaging in gevonden.

Zelf heb ik een Engelse Springer Spaniel genaamd Sproet en zij heeft in 2018 de basisopleiding tot assistentiehond behaald en leert nu door voor haar teamvaardigheidsexamen. Mijn hond gaat indien wenselijk mee naar teamtrainingen, opleidingen en andere werkzaamheden en is waar dat kan de hele dag met mij mee op pad. Met haar heb ik twee jaar lang jachtlessen gevolgd en momenteel doen we samen detectielessen en het praktijk-speuren bij TauTrack.

 

Joep Mourits - Kwartiermaker en informatie

Sinds najaar 2016 ben ik bij Bultersmekke Assistancedogs actief als kwartiermaker. Binnen Bultersmekke leeft sterk de ambitie om het voor veel meer mensen met beperkingen mogelijk te maken over een eigen assistentiehond te beschikken. Deze ambitie wil ik graag helpen verwezenlijken. Ik blijf me telkens verbazen over de grote betekenis die honden voor mensen kunnen hebben. Dat raakt me. Enerzijds omdat ik zie dat mensen echt meer perspectief in hun leven gaan ervaren doordat zij met hun assistentiehond zelfstandiger opereren en meer deelnemen aan eigen omgeving en samenleving. En anderzijds vanwege de enorme trouw die honden tonen. Daar kunnen wij als mensen nog heel wat van leren.

In mijn rol als kwartiermaker assisteer ik als ‘ambtelijk secretaris’ de stichting Bultersmekke. De stichting heeft tot doel om mensen te ondersteunen die niet voor bekostiging van hun assistentiehond in aanmerking komen. Helaas geldt voor veel mensen dat de Zorgverzekeringswet niet vergoedt. Vreemd, als je ziet hoeveel effect assistentiehonden hebben op het maatschappelijk functioneren en welbevinden van mensen.

Het is mijn opdracht om creatief mee te denken en te ondernemen in het vinden van nieuwe arrangementen voor de bekostiging. Concreet betekent dit dat ik mensen ondersteun in hun aanvraag bij instanties, in hun acties gericht op fondsenwerving en ik help de organisatie van Bultersmekke Assistancedogs steviger te maken in contacten met partijen die belangrijk zijn voor de opleiding van assistentiehonden.

Zelf kom ik in het geheel niet uit de wereld van de assistentiehonden. Vroeger was ik zelfs bang voor honden. Maar nadat we in het ouderlijk huis onze Panda, een zwarte labrador, konden verwelkomen, is die angst verdwenen. Ik heb bij tal van verschillende bedrijven en organisaties gewerkt. Bij ministeries, universiteiten, de rooms-katholieke kerk in Nederland, in de landelijke politiek, als consultant en het laatst bij de Rabobank. Ik hoop met mijn kennis en ervaring te kunnen bijdragen aan een forse groei van het aantal mensen dat daadwerkelijk en met veel plezier over hun assistentiehond kan beschikken.

 

Caroline Schröder - Instructeur

Na de Havo heb ik in 2004 de Hbo-V afgerond aan de Hogeschool Zeeland. Tijdens mijn studie en de jaren daarna heb ik met veel plezier
als wijkverpleegkundige bij de thuiszorg gewerkt. De zelfstandigheid, met daarachter een team, kijken naar de mogelijkheden en de
individuele aandacht spraken mij erg aan. 

Mijn deskundigheid ligt nu vooral op het gebied van de kynologie. Vanaf 2009 ben ik serieus bezig met het trainen, begeleiden en opvoeden
van honden. In 2012 heb ik de diploma’s kynologisch instructeur en gedragstherapeut behaald. Verder volg ik regelmatig bijscholingen,
lezingen, workshops etc om mijn kennis op dat gebied continu te verbreden. Hondenschool Arly is het resultaat van dit alles.

Begeleiding aan huis en het werken met honden vind ik een geweldig mooie combinatie.

 

Linsey Schuijtvlot - Instructeur

In 2005 startte ik met de opleiding Manager Dierverzorging. In 2009 ben ik gecertificeerd tot kynologisch instructeur.
Omdat het werken met mensen en vooral de samenwerking tussen mens en dier me erg aanspreekt heb ik me in 2009 verder gespecialiseerd op het gebied van Dieren in de Zorg, een major behorende bij de HBO opleiding Diermanagement. Een studie welke zich voornamelijk richt op een stuk welzijn, hygiëne en veiligheid voor zowel mens als dier, wanneer dieren ingezet worden in de zorg van mensen.

Naast het werken met honden heb ik zowel in Nederland als in het buitenland ontzettend mooie ervaringen opgedaan in het werken met dolfijnen. Sinds 2012 werk ik samen met Bultersmekke Assistancedogs en begeleid ik met erg veel plezier mensen in het opleiden van hun eigen hond tot hulphond. Zelf heb ik het geluk om samen met mijn maatje Aron (Oostenrijke Pinscher) door het leven te gaan.

 

Nicolette Somsen - Instructeur 

Opgegroeid met honden - Boxers, Bernersennenhonden en Leonbergers - werd ik bij het uitzoeken van een pup in Zwitserland door de fokker op het spoor gezet van het inzetten van honden. Ik ben al vanaf 1994 werkzaam als logopediste voor kinderen en volwassenen met een beperking. Later ook als autisme consulent en contact coach.

Vanaf 2009 zet ik honden in bij diverse sessies gericht op communicatie, sociale interactie, vergroten van het zelfvertrouwen en bij gedragsproblemen. Soms gebruik ik hiervoor een eigen hond of maak ik gebruik van opgeleide teams en vrijwilligers met hun hond. Sinds 2015 heb ik een eigen logopediepraktijk in het dorp waar ik woon en ook daar zet ik honden in bij mijn werk als logopediste.

Voorjaar 2017 kreeg ik de kans om de instructeursopleiding bij Bultersmekke Assistancedogs te volgen en sinds november 2017 ben ik als instructeur aan het werk voor Bultersmekke Assistancedogs.

 

René Stubenitskij - Instructeur

In mijn leven spelen dieren een belangrijke rol. Van jongs af aan heb ik vele dierensoorten gehouden en ben ik al meerdere jaren vrijwilliger en bestuursvoorzitter van een kinderboerderij. Honden zijn altijd al favoriet geweest en ik had als tiener mijn eerste honden, twee leuke Cavelier King Charles Spaniels. Als vanzelf heb ik de opvoeding en training daarvan op mij genomen. Thuis, en snel ook bij een hondenschool. Zo ben ik in contact gekomen met de jachttraining en ben ik toen een paar jaar hulpje van de instructeurs geweest. Momenteel heb ik een jonge Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Een hond die, net als mijn vorige Toller, heel graag met mij aan het werk is. 

Na een HBO-studie Zoölogie heb ik ruim 20 jaar met veel plezier gewerkt op het gebied van biomedisch onderzoek. In 2014 heb ik het roer omgegooid en ben ik mij gaan verdiepen in de hondenwereld. Ik heb bij DogVision een aantal certificaten behaald, waaronder mijn instructeursdiploma. In 2015 heb ik mijn eigen hondenschool “Hond en Samenleving” opgericht en ben ik sindsdien fulltime kynologisch instructeur: spelenderwijs en zonder prestatiedruk mensen helpen bij het opvoeden en trainen van hun hond tot een fijne huishond. 

Ik ben gefascineerd geraakt door de positieve effecten die honden kunnen hebben op het welzijn van mensen en daarom werk ik graag voor Bultersmekke Assistancedogs. Iedere stap die een cursist met zijn of haar hond maakt, geeft mij veel voldoening en ik kijk er naar uit om nog veel mensen op deze manier te helpen.

 

Judith Vermeulen - Instructeur

Na ruim 27 jaar in het bankwezen gewerkt te hebben kwam daar eind 2016 een einde aan door reorganisatie. Omdat ik dit langere tijd aan zag komen ben ik al eerder begonnen met omscholing om zo een nieuwe draai aan mijn leven te kunnen geven. Dat heeft erin geresulteerd dat ik de opleidingen tot Kynologisch Instructeur en Kynologisch Gedragstherapeut gevolgd, en met succes afgerond heb. In mei 2017 ben ik als zzp-er binnen de 'hondenwereld' aan de slag gegaan als gedragstherapeut en heb ik een eigen hondenschool. Daarnaast ben ik al jaren instructeur bij een hondenvereniging.

Maar ik wilde meer. Een vriendin van mij attendeerde mij op Bultersmekke Assistancedogs. Het gedachtengoed om mensen te coachen die zelf hun eigen assistentiehond op gaan leiden, sprak mij erg aan. Door de hond vanaf pup bij de cursist te plaatsen wordt al vanaf zeer jonge leeftijd van de hond gewerkt aan het realiseren van een goede baas-hond relatie. Deze basis is uitermate belangrijk voor het groeien van respect en vertrouwen in elkaar, waardoor de zelfredzaamheid van de cursist groeit en een zelfstandiger en beter leven mogelijk kan worden.

In begin 2017 ben ik gestart met de instructeursopleiding van Bultersmekke Assistancedogs en deze heb ik in januari 2018 met succes afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik veel kennis op gedaan over de ondersteuning door assistentiehonden. Daarnaast heb ik mogen ervaren hoe het is om je eigen hond basis- en teamvaardigheden te leren. De diverse stages hebben mij de coaching van verschillende teams van dichtbij mee laten maken. Al met al een zeer goede en interessante opleiding die mij nog meer heeft doen beseffen hoe waardevol het werken voor Bultersmekke Assistancedogs is.

Ik vind het een voorrecht om nu ook toegevoegd te zijn aan het team van Bultersmekke Assistancedogs en kijk uit naar de samenwerking met allerlei nieuwe teams.

 

Laurens Wita - Instructeur

Mijn naam is Laurens Wita. Al van jongs af aan heb ik een grote liefde voor de natuur en voor dieren. Ik ben altijd met honden opgegroeid en al een aantal jaren werkzaam in de ‘hondenwereld’.
Dit is allemaal begonnen met in eerste instantie het uitlaten en verzorgen van de hond van een mevrouw met een spierziekte. Toen haar hond overleed kwam mevrouw in aanmerking voor een hulphond. Er is gekozen voor een puppy die in de eigen thuissituatie opgeleid werd. Dit hele opleidingsproces heb ik mogen meemaken.

Door deze mooie ervaring is het balletje gaan rollen. Ik ben verschillende kynologische opleidingen gaan volgen en heb vervolgens als instructeur bij een hondenschool gewerkt.
In 2015 startte ik mijn eigen hondenuitlaatservice. Naast dat ik dagelijks met verschillende groepen honden op pad ben, ondersteun ik ook mensen bij het opvoeden van hun puppy en begeleid ik mensen bij het omgaan met probleemgedrag van hun hond.

In 2017 volgde ik met veel plezier de instructeursopleiding van Bultersmekke Assistancedogs. De werkwijze om ‘samen het mogelijke mogelijk te maken’ spreekt mij ontzettend aan. Het samenwerken en het meegroeien met een team geven mij veel voldoening en ik vind het mooi om mensen op deze manier te mogen begeleiden.

Als instructeur voor Bultersmekke Assistancedogs is de cirkel rond en ben ik uitgekomen waar het ooit allemaal mee begonnen is!

                     
 
         
 
26 november Informatie- en intakedag in Utrecht
Op maandag 26 november vindt in Utrecht wederom een ‘informatie- en intakedag’ plaats. Deze dagen blijken in een grote behoefte te voorzien. Tijdens de informatie- en intakedag kunnen mensen die zelf een assistentiehond willen opleiden, persoonlijk kennismaken met Bultersmekke Assistancedogs. Daarnaast zijn er individuele intakegesprekken met Joop Mekke, Frijke Dijkstra en Erika Bulters.

 
     
        
 
Elf nieuwe trotse geslaagden
13 September ontvingen Bultersmekke-cursisten uit handen van hun instructeur het diploma als bewijs van het behalen van de teamtest en daarmee van de certificering van hun assistentiehond. Figuurlijk en letterlijk een zonnige dag. Bijzonder waren de toespraken van cursisten en instructeurs. Het leek wel te zijn afgesproken. Vrijwel iedereen benadrukte het werken vanuit rust. Essentieel voor een effectieve samenwerking met je assistentiehond.

 
     
        
 
Méér dan 100.000 kilo doppen
Deze maand bereikte de Nationale Doppenactie een prachtige mijlpaal. De 100.000ste kilo plastic doppen werd bij de recyclaar aangeleverd voor de opleiding van assistentiehonden door Bultersmekke Assistancedogs. Per juli staat de teller op 108.504 kilo. In totaal is er bijna 20.000 euro bijeengebracht voor de opleiding van assistentiehonden.