Assistentiehonden
 

Een assistentiehond is een hond die geleerd heeft een persoon met een beperking te helpen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden, of in staat is bij bepaalde beperkingen de persoon vooraf te waarschuwen of het waarschuwen van hulpdiensten.

Elke assistentiehond bezit een aantal basisvaardigheden. Bultersmekke Assistancedogs vindt het belangrijk om deze aan te vullen met die vaardigheden die aansluiten op de beperkingen en behoeftes van de cursist. Deze extra op de persoon gerichte vaardigheden worden in onderling overleg bepaald.

Een assistentiehond is naast de praktische ondersteuning ook belangrijk op sociaal-emotioneel vlak. Binnen ons programma maken wij hier gebruik van. Door een assistentiehond zijn mensen in staat een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden dat uitgaat van wat kan en niet de beperking centraal stelt.

De wijze waarop Bultersmekke Assistancedogs invulling geeft aan het teamcoachingsprogramma zorgt er ook voor dat de zelfredzaamheid en eigenwaarde vergroot worden. Voor vrijwel iedere persoon met een beperking, volwassene of kind, heeft Bultersmekke Assistancedogs een programma voor het opleiden van een persoonlijke Assistentiehond.

Klik op de foto van de folder om deze te downloaden.
 

ADL-Hond

De afkorting ADL staat voor Activiteiten in het Dagelijks Leven. Een ADL-hond is getraind om iemand met een lichamelijke beperking te assisteren bij allerlei handelingen in het dagelijks leven. Zo kan deze assistentiehond deuren openen, een liftknop bedienen, het licht aandoen, kledingstukken uittrekken en dingen van de grond oprapen.
 

Signaalhond

Een signaalhond wordt opgeleid voor iemand met een auditieve beperking en waarschuwt zijn baas voor allerlei geluiden. Zo reageert hij onder andere bij het geluid van een alarm, deurbel, wekker, magnetron of bij het huilen van een baby.


Seizurehond (epileptische aanval)

De werkzaamheden van de seizure hond zijn gericht op het voorkomen van onveilige situaties en het alarmeren voor, tijdens of na een aanval. Het leven en werken met een seizurehond geeft meer zelfstandigheid, een groter gevoel van veiligheid en bewegingsvrijheid. De praktijk leert dat mensen met een seizurehond meer zelfverzekerd zijn of worden door het werken met hun hond.
Deze assistentiehonden kunnen, indien nodig, de persoon na een epileptische aanval in een gewenste positie leggen. Na het inschakelen van hulp door op een noodknop te duwen gaat de assistentiehond bij de persoon liggen, om hem of haar gerust te stellen op het moment dat deze uit de aanval komt. De seizure honden houden de persoon waarmee ze samenleven de hele dag in de gaten. Ook kunnen ze medicijnen halen. We hopen dat ze ook leren aanvoelen wannéér hun baasje een epileptische aanval krijgt. Daarmee kan worden voorkomen dat mensen hard ten val komen als ze plotseling omvallen. Als de hond voelt dat er een aanval aankomt, kan hij het baasje bijvoorbeeld door hem aan te kijken waarschuwen rustig te blijven zitten.


Assistentiehonden voor mensen met een psychiatrische aandoening.

Deze honden kunnen bijdragen tot de verbetering van het welbevinden en de geestelijke gezondheid van mensen. Het leven en samenwerken met een hond geeft meer structuur, zorgt voor beweging, kan eenzaamheid bestrijden en sociaal contact bevorderen. Het leven met een hond brengt verantwoordelijkheidsbesef met zich mee en kan het gevoel van eigenwaarde vergroten. Belangrijk aspect bij het teamcoachingsprogramma is dat de zorg en het welzijn van de hond in overleg met het baasje goed gewaarborgd zijn.  
Onderzoek naar de Therapeutische werking van huisdieren in Nederland is gering. In het buitenland is men daar verder mee. Contact met honden kan positief werken zonder dat men de hond zelf bezit. Te denken valt hierbij aan verschillende vormen van AAT (Animal Assisted Therapy), waarbij honden kunnen worden ingezet bij het ondersteunen van een bepaalde therapie.

Bij elke individuele aanvraag zal gekeken worden naar het meest passende opleidingstraject.
 

Honden voor kinderen en volwassenen met een vorm van autisme

Een assistentiehond voor kinderen en volwassenen met autisme wordt getraind om zich geheel op de persoon met autisme te richten. De assistentiehond biedt veiligheid en is op en top een maatje, die zich laat aaien en knuffelen, ook al gaat het misschien soms wat hard. Bij woede of angst zal de assistentiehond de persoon juist opzoeken om het hierin te ondersteunen waardoor de persoon steeds sneller zal herstellen van deze emotie en op termijn de aanvallen zelfs zullen doen verminderen.

De speciaal getrainde relatie met de assistentiehond zorgt voor meer zelfwaardering bij de persoon met autisme waardoor er makkelijker contacten gelegd kunnen worden buiten de veilige grenzen. De communicatieve vaardigheden kunnen worden vergroot doordat de assistentiehond de persoon kan gaan stimuleren tot praten.

Bij personen die de neiging tot weglopen hebben kan de assistentiehond de persoon blokkeren en daardoor helpen stoppen en hem/haar weer in het hier en nu halen.

                     
 
         
 
Landelijke estafette bij 10 jaar Bultersmekke Assistancedogs
In mei dit jaar is het 10 jaar geleden dat Erika Bulters en Joop Mekke besloten samen de opleiding van assistentiehonden anders aan te pakken. 10 Jaar is een mooie mijlpaal. Nog mooier is dat bijna 200 cursisten hun eigen hond hebben opgeleid tot een officiële assitentiehond. Dat wordt gevierd. En wel met een landelijke estafette voor de toegang van assistentiehonden.

 
     
        
 
Feest in Kerkwijk! Negen geslaagde teams
30 november in Kerkwijk. Een feestelijke diploma-uitreiking. Vergezeld van ouders, familie en vrienden namen zeven cursisten trots het certificaat in ontvangst. Bewijs van het succesvol afronden van het programma teamcoaching bij Bultersmekke Assistancedogs. Grote klasse! De namen van geslaagden en hun gecertificeerde assistentiehonden op de foto: Mirjam en Levias; Noah en Bliss; Wendy Bloemhof en Mellow; Edwin Leenards en Nahla; Linda Mons en Yip; Resie Oude Luttikhuis en Kweenie; Aad Lok en Remy.

 
     
        
 
Tweede informatie- en intakedag 29 januari volgeboekt
Op maandag 29 januari vindt de tweede ‘informatie- en intakedag’ van Bultersmekke Assistancedogs plaats. Na de succesvolle eerste dag in het najaar is nu ook de tweede dag volgeboekt. In de loop van januari maken we bekend wanneer de volgende dag wordt gehouden. Tijdens deze dag kunnen mensen die zelf een assistentiehond willen opleiden, persoonlijk kennismaken met Bultersmekke Assistancedogs. Daarnaast kunnen aspirant-cursisten individuele intakegesprekken voeren met Joop Mekke of Erika Bulters.